לייעוץ חייגו עכשיו

מהו הסדר חוב מול הבנק? הסדר מהיר בתוך 30 יום!

לא מעט אנו שומעים את השאלה, ״איך להסדיר חוב מול בנק״ – אין ספק שבנקים לרוב לא מקלים עלינו, ולא מעט אנשים אינם יודעים איך להסדיר חוב מול הבנק. על כן, פונים לעורך דין המתמחה בהסדר חוב מול הבנק, לאחר שלהפתעתם הבנקים עצרו להם את מסגרת האשראי וכן את חופש הפעולה בחשבון בשל חוב שהצטבר בחשבון, שיקים שחזרו, הוראות קבע שחזרו וכיו"ב.

 

נדגיש ונזכיר למי ששכח (במהלך העסקים השוטף הרבה אנשי עסקים שוכחים זאת) -הבנק הינו גוף מסחרי שמטרתו להניב רווחים באמצעות המוצר אותו הוא מוכר לנו, והמוצר הוא כסף. מטרתו של הבנק לא שונה מהמטרה שלכם להגדיל את ההכנסות והרווחים.

הבנק יודע "לעצום את עיניו" ולאפשר ללקוחותיו, הגם שהתנהלותם הפיננסית לא בהכרח מצדיקה זאת, ליטול הלוואות חסרות פרופורציה וזאת לצורך הגשמת מטרתו והגדלת רווחיו!

מבחינת הבנק, אתם והערבים לחובותיכם תהיו חשופים לנקיטת פעולות גבייה ואכיפה (פתיחת תיקי הוצאה לפועל, עיקולים, הגבלות וכיו"ב) אם לא תעמדו בהחזרי ההלוואות שנטלתם, זאת למרות שפקידי הבנק ממש "מכרו" לכם את ההלוואה שלא בהכרח הייתם זקוקים לה.

במקרים בהם הלקוח לא עומד בהחזרי ההלוואות ו/או צובר אשראי גדול יותר משניתן לו ו/א חוזרים לו שיקים בחשבון והוא מתעלם מכך, הוא ייאלץ לשאת בהוצאות רבות ומיותרות, כגון: הוצאות משפטיות בגין מכתבי התראה, שכר טרחת עורכי דין, הוצאות משפט, הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ועוד. ישנם לא מעט מקרים חסרי היגיון, בהם רכיב הקרן בחוב נמוך מיתר רכיבי הגבייה וההוצאות שהוציא הבנק לצורך גביית החוב.

אם הגעתם למצב בו החלו לחזור לכם שיקים בחשבון? הבנק סגר לכם את האשראי? הבנק הציע לכם להגיע להסדר ולהחליף חוב בהלוואה או לסלק את החוב במלואו?

ואינכם יודעים כיצד להסדיר חוב מול הבנק – פנו עוד היום לקבלת ייעוץ וטיפול של הסדר חוב מול הבנק עם עורך דין המתמחה בטיפול בהסדר חוב מול הבנק ואל תתנו לחוב שלכם לגדול!

 

מהו הסדר חוב מול הבנק? הסדר מהיר בתוך 30 יום!

 

מהו הסדר חוב מול הבנק?

1. הסדר חוב בגין חוב משכנתא:

בדרך כלל, לקוחות הבנק נוטלים הלוואת משכנתא לרכישת בית מגורים בתנאים שונים אך טובים מתנאי ההלוואות הרגילות, זאת כנגד שעבוד זכויותיהם בנכס לטובת הבנק עד למועד סילוק ההלוואה.

לאור משמעות נטילת הלוואות מסוג זה, שלרוב נטילתן הינה לצורך רכישת דירת מגורים ובסכומים גבוהים של מיליוני ₪ או מאות אלפי ₪, ישנם מנגנוני הגנה לטובת החייב אשר קבועים בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967 (להלן: "החוק"), לדוגמא סעיף 38(א):

"הגנת דירת המגורים (תיקון מס' 15) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008

38.  (א)  היו המקרקעין שעוקלו משמשים, כולם או מקצתם, דירת מגורים לחייב, לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף."

במקרים בהם הלקוח לא עומד בפירעון הלוואת המשכנתא וצובר לפחות 6 חודשי פיגור מצטברים, וכן במידה שהלקוח לא יגיע להסדר חוב מול הבנק, יכול ועלול הבנק לנקוט כנגד החייב בהליכי מימוש נכס (מינוי כונס נכסים, הערכת שווי הנכס, פינוי הנכס ומכירתו לצד ג').

הוצאות הליכי מימוש נכס הינם הוצאות גבוהות מאוד, המשולמות על ידי החייב, תוך כך שעל החייב לקחת בחשבון גם את שכר טרחתו של עורך הדין מטעם הבנק (כונס הנכסים) בשיעור של 6% שינוכה מהסכום שבו יימכר הנכס. דהיינו, סכום זה שינוכה יפחית את ההחזר שיקבל החייב ועל כן מומלץ לפנות לעורך דין בתחום חדלות הפירעון, מיד עם תחילת היווצרות הפיגורים החודשיים בהחזר המשכנתא.

על אף האמור לעיל, נציין כי מאחר ומדובר בדירת מגורים, הבנקים מגלים סבלנות גדולה יותר ולפעמים מסכימים לפריסות שונות של הלוואת המשכנתא, בשים לב לכך שגם הבנקים יודעים שמדובר בסוג הלוואה ארוכת טווח וקשה עד בלתי אפשרי לחזות אירועים עתידיים שהינם חריגים.

האם הבנקים או אנחנו יכולנו לצפות את מגפת הקורונה? את סגירת המשק? את התרסקות תזרים ההכנסות של משפחות רבות? התשובה לכך שלילית.

מסיבה זו ומאחר שבנק ישראל וממשלת ישראל ניסו לסייע בידי הלווים, במשך תקופת התפרצות נגיף הקורונה אפשרו הבנקים ללקוחותיהם להקפיא את תשלומי החזר הלוואת המשכנתא לתקופה מסוימת (בשים לב לכך שהדחייה תתפרס על יתר תשלומי המשכנתא ואין המדובר על וויתור של חלק מהלוואה).

לאור האמור לעיל ולאור החשיבות בטיפול מיידי במקרים כאמור של צבירת פיגורים בתשלומי משכנתא, ברגע שכבר מתחיל פיגור אחד בתשלום החזר המשכנתא מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום חדלות הפירעון, ובפרט בהסדרי חוב מול הבנק וזאת על מנת שילווה וייעץ לכם כיצד לפעול. יתרה מכך, רצוי כי עורך דין המתמחה בתחום הסדר חוב מול הבנק יגבש עמכם אסטרטגיה מתאימה לטיפול במשבר.

התמחותו של עורך דין מאור לוי, ניסיונו ויצירתיותו בהצגת פתרונות מגוונים תוך הגעה להסדר חוב מול הבנק הצטבר עם השנים לנוכח ומתוקף תפקידו כבא כוח כונס נכסים מטעם בנקים ועיריות מצד אחד וכן כבא כוח חייבים אשר מצאו עצמם בקשיים כלכלים ובהליכי חדלות פירעון.

הסדר חוב מול הבנק

 

 


2. הסדר חוב לעסק מול הבנק:

הלוואות שניתנו לעסק בדרך כלל משתנות בתנאים המסחריים שלהם בלבד אך לא בתנאים המשפטיים, כך שאין כל שוני בין נטילת הלוואה כעסק קטן לבין נטילת הלוואה כעסק גדול שכן ברגע שהבנק יסגור את "ברז האשראי" של העסק, העסק עלול להגיע במהירות רבה למצב של חדלות פירעון ובמקרים מסוימים גם באופן מיידי. לכן, במקרים בהם העסק נקלע למצב כלכלי קשה המשפיע על תזרים חשבונותיו בבנק, מומלץ מבעוד מועד לנסות ולהגיע להסדר חוב מול הבנק ולא להזניח עניין זה.

מבחינת החייב, מטרת הסדר חוב מול הבנק הינה לאפשר לעסק להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיו, בשים לב לכך שבטרם הגעה להסדר חוב מסוג זה יש לקחת בחשבון ולמנות את מלוא הזכויות שיש לחייב, לרבות נכסיו הפרטיים כדי לבחור באופן מושכל את הפתרון שיוצע לחייב על מנת להגיע להסדר חוב מול הבנק.

 

3. הסדר חוב לאדם פרטי:

לשיטתנו, סוגי הלקוחות שנדרשים להגיע להסדר חוב מול הבנק מחולקים ל-2, כך שהראשון הינו האדם הפשוט וקשי היום שלא מצליח לעמוד בהוצאותיו לנוכח יוקר המחיה ולכן נדרש מפעם לפעם לנטילת הלוואה שתסגור הלוואה אחרת ומינוסים בעו"ש וכן הלאה. ואילו החייב השני, הינו האדם שנוטל הלוואות ללא בסיס ובקרה בכדי למלא את תאוותיו ורצונותיו.

נפנה את תשומת ליבכם לכך שקיימות אפשרויות רבות לנטילת הלוואה בשוק הפרטי, כגון: הלוואה לכל מטרה, הלוואה לשיפוץ הבית, הלוואה לרכישת רכב, הלוואה לחופשה, הלוואה לסטודנטים ועוד… כולם בטוחים שיעמדו בהחזרי ההלוואה אך תרחישים שונים שאינם צפויים עלולים להוביל אותם לאי עמידה בפירעונם ולכן מיד עם הסתבכותם הכלכלית רצוי שיתייעצו עם עו"ד הבקיא והמתמחה בתחום חדלות הפירעון, והגעה להסדר חוב מול הבנק בפרט.

במידה וצברתם חוב מול הבנק או פיגרתם בתשלומים, הרי שמאותו הרגע דוח נתוני האשראי שלכם הושפע ואין זה משנה אם סיפורכם האישי הינו מרגש, מקומם, עצוב או שמח ויש צורך בשינוי התנהלות כלכלית על מנת לשקמו באופן מיידי.

הסדר חוב מול הבנק, הינה הדרך המהירה ביותר לסילוק חובות ויש להגיע להסדר חוב מוכן אסטרטגית ולתכננו באופן כזה שמחד תוכלו לעמוד בו ומאידך תוכלו להמשיך ולנהל את עסקיכם כרגיל וללא הפרעות מיותרות.האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?