לייעוץ חייגו עכשיו

המדריך המלא למחיקת חובות למעוטי יכולת ב-2023

במאמר זה נעסוק באפשרות של מחיקת חובות למעוטי יכולת.

 

הליך זה של מחיקת חובות למעוטי יכולת החל בעקבות תיקון לחוק ההוצאה לפועל, הוראת שעה משנת 2015 אשר לפיה חייבים אשר היו מוגבלים בהוצאה לפועל ועמדו בתנאים שיפורטו להלן, יכלו להגיש בקשה להפטר  מכלל חובותיהם, בהליך זריז וזאת לאחר בדיקת היכולת הכלכלית שלהם על ידי רשם ההוצאה לפועל. להלן רשימת התנאים:

  1. החייב הוגדר בהליך ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וזאת בתקופה של 4 שנים ברציפות עובר להגשת בקשתו;
  2. כלל חובות החייב לא עלו על סך של 800,000 ש"ח;
  3. לחייב לא היו נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש או עיקול;
  4. החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו במשך 3 שנים לפחות מכל התקופה בה הוגדר כחייב מוגבל באמצעים וזאת קודם למועד הגשת בקשתו או שעמד בצו התשלומים שנקבעו לו במשך 18 חודשים אך את ההפרש שילם במועד הגשת בקשתו למחיקת חובות למעוטי יכולת במסגרת ההוצאה לפועל.

לנושי החייבים, הייתה זכות להתנגד לבקשת החייבים אך לרוב אם החייבים עמדו בתנאים המתאימים, הם זכו להפטר.

החל מיום 15.9.2019 באה לידי סיום הוראת השעה כאמור, כך שמחיקת חובות  ("הפטר חובות") נעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון. מטרת ההליך הינה לשקם כלכלית את החייב ובניסיון להחזיר לנושים, להם חייבים את הכסף, את מרבית כספם.

 

המדריך המלא למחיקת חובות למעוטי יכולת ב-2022

 

מהי "חדלות פירעון"? 

מדובר על מצב כלכלי שבו חייב אינו מסוגל לעמוד בתשלומי החובות שלו במועדם, אף במידה ומדובר על מועד עתידי, או כאשר התחייבויותיו, העכשוויות והעתידיות, עולות על שווי נכסיו.

חייב יחיד שחובו נמוך מ- 149,559.6 ₪ (סכום זה מתעדכן בחוק בכל שנה) מטופל בהוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה. מעל לסכום זה, מטפל הממונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים. כאשר מדובר על תאגיד, ההליך מנוהל בבית המשפט המחוזי הרלוונטי.

החוב המינימלי לפתיחה בהליך הינו 49,853.2 ₪, למעט במצבים בהם ישנו טעם מיוחד המצדיק בכל זאת פתיחה בהליך. בנוסף, על החייב לנהל את מרכז חייו בעת הגשת הבקשה או בחצי השנה שקדמה לה בישראל, או לחלופין להיות בעל נכסים או לנהל עסקים בישראל.

מחיקת חובות למעוטי יכולת

 

כיצד עובד ההליך? 

ראשית, יש להגיש בקשה לפתיחה הליך. הבקשה תוגש ע"י החייב או הנושה או היועץ המשפטי לממשלה, ותיבחן ע"י רשם חדלות פירעון. במידה והיא עומדת בתנאים, הרשם יודיע על ביצוע ישיבת הסדר תשלומים.

במהלכה, ינסו החייב והנושים לגבש הסכמות בדבר התשלומים. במידה ולא התקבלו ההסכמות, ייתן הרשם "צו פתיחת הליכים". לפיו, נכסיו וחובותיו של החייב ינוהלו ע"י נאמן בצורה משותפת, יוטלו מגוון הגבלות על החייב, כדוגמת עיכוב יציאה מהארץ, ויוסדרו תשלומי חובותיו. במקביל, הצו ימנע מהנושים לפעול בצורה פרטנית נגד החייב.

מעת קבלת הצו יערוך הנאמן בדיקות מקיפות אודות מצבו הכלכלי של החייב, בשיתוף פעולה צמוד עימו. בתוך 6 חודשים על הנושים להגיש את תביעות החוב בעניינם ותוך 9 חודשים מקבלת הצו הנאמן יגיש לרשם את ממצאי בדיקתו.

לאחר בחינת הממצאים, ייתן הרשם "צו שיקום כלכלי" לחייב, הכולל את הסדר התשלומים שיוטל עליו.

 

מחיקת חובות למעוטי יכולת במסגרת ההוצאה לפועל

הרשם רשאי לתת במסגרת הצו הפטר לאלתר לחייב, במידה וכושר השתכרותו אינו עולה על דמי המחיה שנקבעו. סמכות זו מחליפה את הליך מחיקת החובות למעוטי יכולת בעבר. בסיום תקופת התשלומים שנקבעה, במידה והחייב עמד בכל תנאי הצו, הוא יקבל הפטר מתשלום יתרת חובותיו. במילים פשוטות, חייב שיעמוד בתנאי הצו – ימחקו שאר חובותיו.

עם זאת, מחיקת חובות למעוטי יכולת לא יחול על תשלום עונשי, על מזונות ועל חובות שנוצרו בשל מרמה או שנובעים מגניבה, עבירת מין או אלימות חמורה.

 

מדוע מומלץ לקבל סיוע מעורך דין?

הליך של מחיקת חובות למעוטי יכולת איננו הליך קצר אלא מדובר בהליך ארוך, הנמשך לרוב מס' שנים, ומורכב שכן חייב אשר לא מבין את משמעותו ונכנס אליו בקלות דעת ללא בחינת כלל האלטרנטיבות העומדות לפניו עלול להינזק מכך. כמו כן, הליך מחיקת חובות למעוטי יכולת כולל הגשת מסמכים ושלבים רבים ולכן עלול להיות מסובך מאוד בשבילכם.

חושבים שאתם זקוקים לפתיחה בהליך חדלות הפירעון? עו"ד מאור לוי הינו בעל  ניסיון רב בייצוג חייבים במסגרת הליכי חדלות הפירעון ורכש לעצמו מוניטין בתחום. עו"ד לוי יעניק לכם ליווי צמוד החל מהגשת המסמכים ועד לסיום ההליך. עו"ד לוי יילחם בשבילכם בכל השלבים השונים על מנת להשיג לכם את הסדרי התשלום האופטימליים ואת מחיקת החובות.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?