לייעוץ חייגו עכשיו

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

במאמר זה נעסוק בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר.

 

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

 

על פי חוק השכירות והשאילה (תשל"א 1971), שוכרים רשאים לעשות שימוש בנכס המושכר על פי תנאי חוזה השכירות, כאשר לבעלי הנכס אין כל זכות לדרוש את פינויים לפני תום תקופת השכירות המוגדרת בחוזה למעט במקרים של הפרת סעיפים יסודיים כפי שהוגדרו בנוסח החוזה.

בנוסף, החוק מגדיר מספר מצבים לפיהם בעלי הנכס רשאים לדרוש את פינויי השוכרים, וביניהם:

  1. כל אותם מקרים בהם השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס לאחר תום תקופת השכירות וכל זאת מבלי שחוזה השכירות בין הצדדים חודש;
  2. כל אותם מקרים בהם השוכרים הפרו את תנאי חוזה השכירות ועקב כך בעלי הנכס ביטלו את חוזה השכירות, אך השוכרים ממשיכים לעשות שימוש בנכס ואינם מפנים אותו;
  3. בכל אותם מקרים בהם בחוזה השכירות בין הצדדים מופיע סעיף לפיו בעלי הנכס רשאים להודיע לשוכרי הנכס כי עליהם לפנות את הנכס אך הם אינם עושים זאת;

במקרים אלו, בעלי הנכס מחויבים לפנות לבית המשפט על מנת לקיים הליך של פינוי המושכר, כאשר חל עליהם איסור לפנות את השוכרים בכוח ו/או לנקוט בכל אמצעי חד צדדי, לרבות, החלפת מנעול בנכס וכדומה.

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

 

תביעה לפינוי מושכר – מה חשוב לדעת?

בפני בעלי נכסים המעוניינים לפנות את השוכרים מהנכס עומדות שתי חלופות להגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר או בהליך רגיל:

  1. תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר – תביעה מהירה שנועדה בעיקרה אך ורק לפינוי השוכרים ללא דרישה לתביעת חובות כספיים.
  2. תביעה לפינוי מושכר בהליך רגיל – תביעה במסגרתה ניתן לתבוע גם את פינוי השוכרים וגם את התביעות הנוספות שיש לבעלי הנכס כנגד השוכרים, לרבות, חובות כספיים שהצטברו כתוצאה מ- אי תשלום דמי שכירות ו/או חובות כספיים נוספים שהצטברו לשוכרים בהקשר של השימוש בנכס (ארנונה, חשמל, ועד בית וכו).

ההבדל בין התביעות בא לידי ביטוי בהיקף הנושאים הנידונים על ידי בית המשפט ובמשך הזמן הנדרש לטיפול. תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר מסתיימת ברוב המקרים תוך 60 יום ממועד הגשתה לבית המשפט, וזאת בניגוד לתביעה לפינוי מושכר בהליך רגיל העלולה להימשך מספר חודשים ואף שנים. בנוסף, חשוב לדעת כי לאחר שניתן פסק דין לפינוי מושכר, המשכיר נדרש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פינוי השוכרים.

 

אופן הגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר

תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר מוגשת לבית משפט השלום הפועל במחוז בו ממוקם הנכס שלגביו מוגשת התביעה. בכתב התביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר, התובע נדרש לפרט את כל טיעוניו ולצרף תצהיר, אסמכתאות משפטיות במידה וקיימות, חוות דעת מומחה ומסמכים שונים הקשורים לנושא התביעה. חשוב לציין שהנתבע (השוכר) אינו רשאי להגיש תביעה נגדית כנגד התובע (המשכיר).

 

דיון בבית משפט ופסק דין

לאחר הגשת כתב התביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר לבית המשפט, הנתבע (השוכר) נדרש להגשת כתב הגנה תוך 30 יום ובמסגרתו לפרט את טיעוני ההגנה ולצרף לכתב ההגנה תצהירי עדים ומסמכים שונים הקשורים לנושא. מועד הדיון בבית המשפט יקבע לכל המאוחר תוך 30 יום ממועד הגשת כתב ההגנה, כאשר ברובו המכריע של המקרים, הדיון המשפטי עצמו מסתיים באותו היום בו הוא מתקיים על אף שבית המשפט רשאי לקבוע ימי דיון נוספים בהתאם לצורך.

לאחר מתן פסק הדין במצבים בהם לא מפנה השוכר את המושכר, על המשכיר לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פתיחת תיק לפינוי מושכר.
הליך הפינוי יבוצע על ידי קבלן מוסמך על ידי ההוצאה לפועל, ועל המשכיר לקחת בחשבון אף את ההוצאות הנלוות להליך זה שכן מדובר בהוצאות שאינן מבוטלות העלולות לכלול הוצאות בגין אחסון מיטלטלין של השוכר.

 

ערעור על פסק הדין של בית המשפט

ערעור על פסק דין בתביעה לפינוי מושכר יוגש לבית המשפט המחוזי במחוז בו ניתן פסק הדין. במידה והשוכר מגיש את הערעור, חשוב לדעת כי הגשת ערעור בלבד לא תעכב את ההליכים שינקטו לביצוע הליך הפינוי ועל המערער להגיש בד בבד עם הגשת הערעור בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.
מתמודדים עם שוכרים בעייתיים? הוגשה נגדכם תביעה לפינוי מושכר? נדרשים לשירותי ייעוץ משפטי בנושא פינוי מושכר?
צרו עמנו קשר עוד היום. אנחנו במשרד עורכי דין מאור לוי, עוסקים ומתמחים בליווי וייעוץ לשוכרים ומשכירים, תוך ראייה משפטית רחבה ומציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותינו.

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות. 

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?