לייעוץ חייגו עכשיו

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

ביום ה – 15/9/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "החוק") שלמעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל אשר הייתה מונהגת בישראל עד תאריך זה. במסגרת החוק החדש, חלו מספר שינויים בכל הנוגע לאופן הגשת תביעות חוב אותן מגישים הנושים כנגד החייב המצוי בתהליכי חדלות פירעון ובמאמר זה נעסוק בתנאים להגשת תביעת חוב כנגד חייבים לאחר כניסת החוק החדש לתוקף.

 

הגשת תביעות חוב בהליך חדלות פירעון

 

הגשת תביעת חוב

תביעת חוב היא למעשה תביעה אותה מגיש הנושה כנגד חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון, כאשר מטרת הגשת התביעה היא להיכלל ברשימת הנושים התובעים את זכותם לקבלת כספי הגבייה המופקדים בקופת הכינוס ומועברים לנאמן, הממונה על אופן חלוקת הכספים. על פי החוק, רק נושים המגישים תביעת חוב במועד הנדרש שהוא תוך שישה חודשים ממועד פרסום ההודעה על מתן צו לפתיחת ההליכים כנגד החייב, יהיו זכאים לקבלת חלק מהכספים אותם החייב משלם במהלך ההליך.

בכל אותם מקרים בהם הנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב במועד הנדרש, באפשרותו להגיש בקשה מנומקת לצורך הארכת המועד (בצירוף תביעת החוב כשהיא מאומתת בתצהיר מטעם הנושה) והנאמן רשאי להאריך את התקופה בהתאם לנסיבות המופיעות בבקשה. חשוב לציין שבמקרים בהם בקשת הנושה להארכת התקופה נדחית, הוא ראשי לערער על ההחלטה תוך 15 יום לבית המשפט בו מתנהל התיק.

הגשת תביעת חוב בהליך פשיטת רגל (חדלות פירעון) יכולה להיעשות באופן מקוון במידה והנושה מיוצג על ידי עורך דין וזאת באמצעות אתר הממונה  (באתר זה גם  ניתן לתקן תביעת חוב שהוגשה) או באופן ידני במקרים בהם הנושה איננו מיוצג על ידי עורך דין. כאשר בכל תביעת חוב הנושה נדרש תחילה לשלם אגרה, לציין ולצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:

  1. פרטי החייב ומספר תיק חדלות פירעון אצל הממונה (את פרטי התיק ניתן לאתר במערכת המקוונת);
  2. פרטים אודות מרכיבי החוב;
  3. אסמכתאות שונות היכולות לבסס את דבר קיומו של החוב ומועד פירעונו;
  4. פרטי הנושה ומספר חשבון בנק לצרכי תשלום – כולל אישור בנק על זהות בעל החשבון;
  5. תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין;
  6. ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין במקרים בהם התביעה מוגשת על ידי מיופה כוחו של הנושה;
    תביעת חוב

 

מה קורה לאחר הגשת תביעת החוב?

תביעות חוב מוגשות לבית המשפט במחוז בו מתנהל תיק חדלות הפירעון, כאשר כל תביעת חוב מתבררת על ידי הנאמן הממונה לטפל בתיק. עם סיום הליך הבירור, הנאמן הוא זה הקובע את היקף החוב ופוסק את החלטתו בנוגע לזכותו של הנושה לקבל דיבידנד כזה או אחר מקופת הגבייה. חשוב לציין שלאחר הכרעת הנאמן בתביעת החוב, התביעה מצטרפת לכלל תביעות החוב אשר הוגשו כנגד החייב ורק בתום הליך השיקום הכלכלי הכספים מחולקים בין הנושים מתוך הסכום היחסי המגיע להם וכן בכפוף לסדרי הנשייה שבדין.

 

תביעת חוב בגין חוב מזונות:

תביעות חוב בגין חוב מזונות מוגשות אף הם כנגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל/חדלות פירעון בדומה לכל תביעת חוב אחרת בהליך חדלות פירעון. בשונה מיתר החובות, חוב המזונות (וחובות נוספים המפורטים בסעיף 243(א) לחוק) מוגדר כ-חוב בדין קדימה, ולכן במועד פירעון החובות (חלוקת הדיבידנד לנושים), ישולם החוב לנושה בדין קדימה לפני יתר הנושים רגילים.

עוד חשוב לציין, שבמקרים בהם הנושה לא מגישה תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל או חדלות הפירעון, היא לא תהיה זכאית לתבוע את החוב שיצטבר במהלך אותה תקופה לאחר סיום הליך פשיטת הרגל ולעומת זאת, אם הנושה מגישה תביעת חוב מזונות כאמור ותיוותר יתרה לחוב המזונות, רשאית הנושה לחזור ולתבוע מהחייב את יתרת חוב המזונות שנותר (בתנאי שהחייב לא יקבל הפטר לחוב המזונות שכן במקרים מיוחדים שנקבעו בפסיקה יכולים החייבים אף לקבל הפטר מחוב מזונות).

 

ערעור על הכרעה בתביעת חוב:

תביעת חוב

במידה ותביעת החוב של הנושה נדחתה, לנושה הזכות להגיש ערעור על הכרעת החוב, ברשות, לבית המשפט השלום וזאת בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההכרעה בתביעת החוב של הנאמן. במידה והחליט הנושה לערער על תביעת החוב ולהגישה לבית משפט השלום, הרי שהוא מחויב להעביר את ערעורו הן לחייב, הן לנאמן והן לממונה על הליכי חדלות פירעון בסמוך למועד הגשת הערעור על ידו.

לאחר הגשת הערעור כאמור על ידי הנושה והמצאתו לנאמן, הנאמן יידרש להגיש תגובתו בתוך 15 ימים מהמועד בו נמסר לו הערעור.

זקוקים לסיוע והכוונה משפטית בנושא הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון? רצוי כי עורך דין חדלות פירעון יסייע לכם בהכנתה ובהגשתה.

מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים לתיאום פגישה.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין חדלות פירעון, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מאת עורך דין חדלות פירעון. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?