לייעוץ חייגו עכשיו

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

לאחרונה נתקלתי בשאלה מטעם חייב – האם ניתן לעשות שימוש בשיקים  בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה? נתחיל ונדגיש כי הכלל לכך הוא שלא, אך במקרים מסוימים ובנסיבות מתאימות ניתן לקבל את אישור בית המשפט לצורך הנפקת שיקים לתשלום שכר דירה של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

 

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

 

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל:

להלן התנאים בהם יתאפשר לחייב אשר מצוי כבר בהליך פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980 (להלן: "הפקודה") לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך תשלום דמי שכירות.

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

 

תחילה ההגבלה בתיקי פשיטת רגל ומניין היא נובעת:

לאחר שמגיש החייב בקשה לפשיטת רגל ניתן צו כינוס לנכסיו אשר במסגרתו מטיל בית המשפט על החייב הגבלות שונות מכוח סעיפים 18ב לפקודה ו- 42א לפקודה, ובהתאם לכך החייב הופך להיות מוגדר "לקוח מוגבל מיוחד" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א – 1981. כלומר, החייב לא רשאי למשוך שיק מחשבון הבנק שלו. לנוחיותכם להלן הסעיפים הרלוונטיים בפקודה:

"18ב.  בית המשפט רשאי, לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז פושט רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים כאמור בסעיף 111; כן רשאי בית המשפט לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו בפניו, כי יחולו עליו המגבלות הקבועות בסעיף 42א, כולן או מקצתן."

"42א (א) חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981."

נוסיף, כי לרוב ישנם חייבים אשר עוד בטרם פנייתם להליך פשיטת רגל, התנהלו כנגדם הליכי הוצאה לפועל, ולאור כך שרשם ההוצאה לפועל הכיר בהם כ"חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו" הם הוגדרו מכוח סעיף 66א(3) לחוק ההוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד. לנוחיותכם להלן סעיף החוק הרלוונטי:

"66א (3)  הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;"

 

מטרות ההגבלה:

– למנוע מהחייב לעשות שימוש לרעה במהלך ההליך;
– למנוע מהחייב להמשיך וליצור חובות חדשים במהלך ההליך;
– להדק את הפיקוח על חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל באופן שהתנהלותו הכלכלית תהיינה שקופה בפני כל הגורמים בהליך;

 

התנאים הנדרשים לביטול ההגבלה:

ראשית אחזור ואדגיש את האמור ברישא, כי לבית המשפט הסמכות לבטל הגבלה על שיקים מכוח סעיף 18ב לפקודה ובית המשפט רשאי לאפשר לחייב לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך ביצוע תשלומי שכירות לדירת מגורים אך כל מקרה ונסיבותיו הוא. על פי הפסיקות השונות, ניתן להבחין כי בטרם תוגש בקשת החייב לביטול ההגבלה, עליה לכלול את הפרטים המפורטים להלן:

א. על החייב לעמוד בתנאי ההליך, כלומר לעמוד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו ולהגיש דוחות דו חודשיים ממוסמכים כדבעי ובמועדם;

ב. אין לחייב פתרון אחר (לא יכול לעשות שימוש בהו"ק או באמצעות צדדים שלישיים);

ג. מועדי תקופת השכירות (תחילתה וסיומה);

ד. האם המשכיר התבקש לאפשר אמצעי תשלום אחרים? ככל שכן, מה היתה עמדתו?

ה. האם הבנק של החייב מסכים לנהל חשבון באופן לא שגרתי להנפקת שיקים במתכונת מיוחדת ללקוח מוגבל?

ו.  לבקש בבקשתו מבית המשפט להורות כי השיקים שיונפקו יהיו ייעודיים עם הגבלת סחירות ועבירות אשר יישאו את שם המוטב וככל שקיים קושי טכני לביצוע האמור ע"י הבנק, יפיק הבנק פנקס שיקים שיקים עם הכיתוב  "למוטב בלבד" ו "בלתי סחיר" ותימחק ממנו המילה "לפקודת";

ז. לבקש כי פנקס השיקים יועבר לב"כ החייב והוא יעביר השיקים לידי המשכיר לאחר שהחייב יחתום על השיקים בפניו וישמור את הפנקס בידיו הנאמנות ולא יעבירו לידי החייב;

שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל

 

סיכום:

הכלל כאמור הינו שעל חייב המצוי בהליך פשיטת רגל תוטל הגבלה לפיה הוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל אך היוצא מן הכלל הינו כי בנסיבות חריגות ומתאימות ייעתר בית המשפט לבקשת חייב ויאפשר לו לעשות שימוש בפנקס שיקים למטרות מסוימות, ובפרט לצורך תשלום דמי שכירות. כך כבוד השופט נאסר ג'השאן בבית המשפט המחוזי בחיפה, קבע הן בפש"ר 16468-12-15 עמרם נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח' והן בפש"ר 48286-06-16 ח'ורי מוניר נ' הכונס הרשמי, כי הגבלה שהוטלה על החייב מלעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל תבוטל והורה לבנק להנפיק פנקסי שיקים מתאימים בהתאם לבקשתו של החייב.

אם כך, המסקנה המתבקשת הינה שבתי המשפט רשאים לאפשר לחייב לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל, ובפרט לצורך השכרת דירה כאמור וכמפורט לעיל.

אז אם גם אתם מצויים בהליך פשיטת רגל ומעוניינים לעשות שימוש בשיקים בהליך פשיטת רגל לצורך תשלומי שכר דירה, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר להיוועצות מוקדמת עם עורך דין פשיטת רגל הבקיא בתחום. אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעות משפטי פרטני מעורך דין העוסק בתחום חדלות הפירעון ופשיטת רגל. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פשיטת רגל

בואו נדבר על פשיטת רגל, מה זה פשיטת רגל וגם

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?