לייעוץ חייגו עכשיו

ייפוי כוח מתמשך מקוון

במאמר זה נפרט אודות ייפוי כוח מתמשך מקוון, הרשאים להתמנות כמיופה כוח, שלבי ההליך, המסמכים הנדרשים ועוד.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך מקוון?

ייפוי כוח מתמשך מקוון הוא מסמך שבמסגרתו יכול כל בגיר להעניק הרשאה לאדם אחר לבצע עבורו פעולות משפטיות בשמו, כלפי אנשים אחרים. תוקפו המשפטי של ייפוי הכוח המתמשך הוא כשל שליחות.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מקוון מייתרת את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם, במקרים שבהם לא יאפשר לו מצבו לבצע פעולות ולקבל החלטות בענייניו. ניתן גם להחליט על מינויו של מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח המקורי לא ירצה או לא יוכל להמשיך לפעול.

 

הרשאים להתמנות כמיופה כוח (ממונה):

סעיף 32ג לחוק קובע את התנאים לגבי קביעת זהות הממונה (כל אדם בגיר מעל גיל 18) אשר קיימת חובה כי התקיימו בו התנאים הבאים: לא מונה לו אפוטרופוס כל עוד המינוי בתוקף, לא נכנס בעניינו ייפוי כוח מתמשך לתוקף כל עוד המינוי בתוקף, לא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר, איננו לקוח מוגבל חמור, איננו מטפל רפואי, שיקומי, סיעודי או סוציאלי בתשלום של הממנה (לא חל ביחס לקרוב משפחתו של הממנה), איננו מספק לממנה מקום מגורים בתשלום, איננו מונה יותר מ-3 פעמים להיות מיופה כוח של ממנים אחרים, איננו עורך הדין שחתם על ייפוי כוח מתמשך, בקשר לייפוי כוח מתמשך רפואי – איננו בעל המקצוע (רופא ו/או פסיכולוג ו/או אח ו/או עובד סוציאלי) שהחתים את הממנה על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך מקוון

 

שלבי ההליך:

אדם המעוניין למנות מיופה כוח רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות. הגורם שמוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך הוא עורך דין שהאפוטרופוס הכללי הסמיך אותו לכך, לאחר שהוכשר בנושא.

בשלב הראשון, צריך עורך הדין לקבל אישור מאת הממנה, לפיו לא הופעל עליו לחץ מכל סוג שהוא בקבלת ההחלטה על ייפוי כוחו, וכי התהליך כולו נעשה על דעתו.

בשלב השני, צריך עורך הדין להסביר לממנה בהרחבה אודות ייפוי הכוח. למשל, על עורך הדין להסביר לממנה באילו חלופות אחרות פרט לייפוי הכוח המתמשך יוכל לבחור, ומהם העניינים שנועד ייפוי הכוח המתמשך להסדיר.

ייפוי כוח מתמשך מקוון

 

מסמכים נדרשים:

פרט לטופס ייפוי כוח מתמשך מקוון, ניתן לצרף חוות דעת מומחה כראיה להוכחת כשרותו של הממנה; נספח הנחיות מקדימות; טופס ויתור סודיות של מיופה הכוח; אישור רפואי; צילום תעודת זהות של הממנה ו/או של מיופי הכוח; כל מסמך אחר אשר הממנה מעוניין לצרף.

 

ייפוי כוח מתמשך מקוון:

במסגרת רפורמה שנערכה בשנת 2017, על עורך הדין המוסמך לערוך את מסמך ייפוי הכוח על גבי טופס מקוון. גישה למערכת המקוונת ניתנת לעורכי דין מוסמכים בלבד. בנוסף להפקדה המקוונת יש לשלוח עותק מקורי של הבקשה למשרדי האפוטרופוס הכללי בתוך 14 יום בדואר רשום.

 

כיצד לצפות בייפוי הכוח המתמשך המקוון?

על מנת לגשת לטופס ייפוי הכוח המתמשך המקוון, יש להיכנס לחלונית "אזור אישי", בקטגוריית "כשרות משפטית אונליין" באתר האפוטרופוס הכללי.

 

הודעה על פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך מקוון:

במידה וייפוי כח מתמשך טרם נכנס לתוקף, הרי שעל הממנה לשלוח הודעה על פקיעתו או ביטולו לאפוטרופוס הכללי.

במידה וייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, הרי שעל הממונה לשלוח הודעה על פקיעתו לאפוטרופוס הכללי.
ההודעות ישלחו באמצעות טופס הודעת ביטול מתאים ומקוון.

 

ייפוי כוח מתמשך מקוון באמצעות וידיאו:

יובהר, כי בתקופה שבה התפשט נגיף הקורונה הוטלו סגרים והחל ביקוש ודרישה של האזרחים להסדיר ענייניהם הרכושיים והרפואיים. על כן, אפשר האפוטרופוס הכללי לקיים את הפגישות עם המבקשים לערוך ייפוי כוח מתמשך באמצעות שיחות וידיאו בין הצדדים, תוך כך שלאחר עריכת ייפוי הכוח נדרש עורך הדין לחזות במייפה הכוח ובמיופה הכוח חותמים על טופס ייפוי כוח מתמשך ולהצהיר על כך באופן מפורש בעת אימות חתימתו על ייפוי הכוח.

כמו כן, באותה תקופה הוסרה החובה להפקיד את ייפוי הכוח המקורי במשרדי האפוטרופוס ועורך הדין נדרש לשמור את העותקים המקוריים במשרדו.

נכון להיום, נוהל זה הסתיים שכן הותאם לתקופת החירום.

 

אודות משרד עורכי הדין מאור לוי:

עו"ד מאור לוי הוא בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל. כמו כן, הוסמך עו"ד מאור לוי לערוך ייפוי כוח מתמשך, והוא מחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הוועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט.

ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי בעסקאות מקרקעין ובניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון, מעניק לו ראייה משפטית רחבה וקביעת אסטרטגיה המתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?