לייעוץ חייגו עכשיו

עורך דין עיקולים – ביטול עיקול תוך 24 שעות!

במאמר זה נעסוק בתפקידו של עורך דין עיקולים, עורך דין המתמחה בחדלות פירעון ובפרט בהליכי הוצאה לפועל.

הלוואת לאדם סכום כסף, אך הוא איננו משלם את חובו. אחת הדרכים הנפוצות לגרום לו לשלם היא ע"י הטלת עיקול על נכסיו, רכושו, משכורתו וכדומה. העיקול יקשה על התנהלותו היום-יומית

של החייב ויעמיד אותו בסיטואציה מורכבת. מגבלה זו אמורה להבטיח את תשלום החוב במהרה ולמנוע ממנו להמשיך להתחמק מהתשלום.

 

עורך דין עיקולים - ביטול עיקול תוך 24 שעות!

 

מנגד, חייבים אשר הוטלו עליהם עיקולים על חשבונות הבנק, על הנכס, על מיטלטלין ו/או על משכורתם, רצוי שיפנו לעורך דין עיקולים אשר יסייע להם להסיר את העיקול וזאת באמצעות בקשה מנומקת היטב, אליה יצורפו מסמכים להוכחת הנסיבות האישיות בגינם מתבקש לבטל העיקול ותצהיר מטעם החייב.

מה זה עיקול? 

עיקול הוא הליך בו מחרימים נכס של אדם הנמצא בחובות מתוך מטרה למנוע ממנו למכור את הנכס או להרוס אותו ובכך לפגוע באפשרות של הנושה להיפרע מהנכס. ניתן לעקל אף רכוש השייך לחייב, אך מוחזק אצל אדם או גוף צד ג'. החפצים המוחרמים מוחזקים עד שהחייב משלם את החוב. במידה והחוב אינו נפרע, ניתן למכור את הרכוש ולהשתמש בכספים מהמכירה בשביל פירעון החוב.

ניתן לעקל רכוש גם ע"י העברת הבעלות או הזכויות הרשומות ברישום שמי, ככל

והדבר אפשרי. בנוסף, ניתן לעקל מקרקעין ע"י רישום העיקול בלשכת רישום המקרקעין (בשמה המוכר – טאבו) או בדרך אחרת. במצב זה עורך דין עיקולים וכן עורך דין המתעסק במקרקעין יכול לסייע בידי החייב.

 

מתי משתמשים בהליך?

לרוב, השימוש בהליך מתבצע בשלושה מקרים. הראשון, כאשר הנכס המעוקל משמש כערבון או בטוחה לפירעון של הלוואה שלא נפרעה. השני, כאשר נרכש מוצר או התקבל שירות מכוח חוזה או הסכם והתמורה איננה נפרעה.

השלישי, הינו במצב בו לא משולמים חשבונות למדינה והרשויות שלה מבצעות עיקולים באופן אוטומטי מכוח פקודת המסים (גביה).

הפונה לפתיחה בהליך ביצוע של עיקול יהיה הנושה ואילו הפונה לביטול העיקול, לרוב יהיה החייב.

אישור להטלת עיקולים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל יאושרו לאחר ביצוע מסירה בגין פתיחת התיק, כבר בשלב זה רצוי לא להתמהמה ולפנות אל עורך דין עיקולים.

רצוי להדגיש, כי לעומת עיקולים, הגבלות על חייבים (לדוגמא: הגבלת חידוש והחזקה ברישיון נהיגה, הגבלה בעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על ייסוד תאגיד ועוד) ניתן להטיל רק בחלוף 6 חודשים ממועד ביצוע המסירה ולאחר שהוכרז כי החייב הינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

במידה והחייב והנושה מגיעים להסדר חוב ביניהם, רצוי כי הנושה יגיש את הבקשה, כך ימנע הצורך אף בקבלת תגובתו למבוקש.

עורך דין עיקולים

 

 

 

 

 

 

איך עובד הליך עיקול? 

הליך העיקול מתחיל בהוצאת צו לעיקול הנכס הניתן בידי בית משפט ונאכף בפועל ע"י ההוצאה לפועל או במסגרת הליכי גבייה כאשר התיק כבר מתנהל במסגרת ההוצאה לפועל. ישנן רשויות שלטוניות מסוימות המוסמכות להוציא צו עיקול עצמאי כאמור לעיל. את הצו יש למסור לחייב והוא צריך לכלול את הפרטים הרלוונטיים, כדוגמת סיבת העיקול, תוקפו ופרטי הרכוש שעלול להיות מעוקל.

ישנם מקרים בהם יינתן לחייב פרק זמן מסוים שיאפשר לו לפרוע את החוב או להגיש תגובה לבקשה, אתה רצוי שיערוך ויגיש עורך דין עיקולים. עם זאת, במידה וקיים חשש שהחייב יפטר או יבריח הרכוש, ניתן יהיה לקבל צו לעיקול מידי ללא הזדמנות מצד החייב להתגונן או לפרוע את החוב בטרם הוצאת הצו.

כך או אחרת, בין אם ניתנה לחייב הזדמנות להגיב לבקשה ו/או לפרוע את פירעון החוב, זכותו של החייב להגיש בכל עת בקשה לביטול העיקול וזאת בהתאם לנסיבותיו האישיות. רצוי כאמור, כי בקשה שתוגש בשם החייב תכלול אסמכתאות מתאימות לתמיכה בטענות החייב.

 

מה תפקידו של עורך דין עיקולים? 

עורך דין עיקולים יכול לסייע לשני הצדדים.

למלווה (אם נתייחס לסיטואציה בראשית המאמר) יינתן סיוע בקבלת צו העיקול המתאים מול בית המשפט או מול לשכת ההוצאה לפועל – מעמד שיכול להיות מלחיץ ומרתיע לאנשים פרטיים ו/או חברות שעלולות להינזק בעקבות העיקול. ומנגד, לחייב יינתן סיוע בהתמודדות עם צו העיקול – סיוע בבקשת ביטול הצו, ביטול העיקול בדרך של פשיטת רגל (כניסה להליך של חדלות פירעון), ובדרכים אחרות שיכולות לסייע לחייב להימנע מעיקול רכושו.

מעוניינים לפתוח הליך עיקול נגד לווה או שפתחו נגדכם הליך עיקול? פנו לקבלת שירותיו של עו"ד מאור לוי. תחום זה הינו עיסוקו העיקרי של עו"ד לוי והוא רכש בו ניסיון מעשי רב. עו"ד לוי יסייע לכם בהתמודדות מורכבת זו בצורה הטובה והנעימה ביותר ויעניק לכם ליווי צמוד בכל התהליך.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?