לייעוץ חייגו עכשיו

עורך דין פשיטת רגל

פשיטת רגל הוא למעשה הליך של חדלות פירעון אשר חל על חייבים פרטיים (ולא חברות ותאגידים). במידה שאתם מתלבטים האם כדאי לכם להיות מוגדרים כפושטי רגל או לחלופין אתם כבר נמצאים בתהליך, יש חשיבות רבה להיעזר בעורך דין אשר ידע לייעץ לכם על אודות היתרונות והחסרונות של כל פעולה שתבצעו, וכן להסביר לכם כיצד פעולות מסוימות יכולות לסייע או להרע עם מצבכם הספציפי. בכל מקרה, ליווי עורך דין מקצועי יוכל לסייע לכם להגיע להפטר המבוקש במסגרתו תהיו פטורים מתשלום חובותיכם, או לכל הפחות חלק מהם.

 

קצת על חדלות פירעון

החוקים אשר חלים על הליך פשיטת רגל מתחלקים לשני מועדים:

 • הליכים אשר מתנהלים במסגרת פקודת פשיטת הרגל – תיקים שנפתחו לפני ה-14.09.2019, יום כניסת חוק חדלות פירעון לתוקף.
 • הליכים אשר מתנהלים במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מ-14.09.2019 ועד היום.

 

הסיבה לשינוי נבעה מכך שחייבים אשר ניהלו הליכי פשיטת רגל חשו כי הם מצויים בהליך עונשי שכל מטרתו להשיא את רווחי הנושים תוך התעלמות מזכויותיהם והצורך בשיקומם. לאור כך, החוק החדש מתייחס לתכליות נוספות אשר משרתות את שני הצדדים להליך.

 

החשיבות של עורך הדין בהליך פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל אשר מתמחה בתחום, מכיר את ההליכים הן באופן בו נוהלו בעבר וכן באופן בו הם מתנהלים כיום. לכן, יש חשיבות רבה לוודא כי עורך הדין התנסה בתחומים השונים ויודע לספק לכם ייעוץ בשני סוגי התהליכים ולהיות בקיא בכלל החוקים הרלוונטיים לתהליך הספציפי שלכם.

 

הגעה להסדרי חוב באמצעות עורך דין

במידה שחייב חסר נכסים ומתנהלים כנגדו תיקים בהוצאה לפועל בסכומים משמעותיים, מומלץ לכם להתייעץ עם עורך דין ולבחון את האפשרות להגשת להסדר חוב מטעמו. במסגרת כך, ניתן להציע הסדר חוב מול הבנק, הסדר חוב מול נושה פרטני או הסדר חוב מול כלל הנושים.

מנגד, תמיד עומדת לחייב האפשרות להיכנס להליך פשיטת רגל אשר ירכז את כל התיקים המתנהלים כנגדו בהוצאה לפועל ובתנאי שעמד בתנאי ההליך יהיה זכאי להפטר.

 

מדוע מומלץ לחייב לפנות להליך עם עורך דין פשיטת רגל?

בניגוד להליכי הוצאה לפועל הננקטים כנגד החייב באופן פרטני, הליכי פשיטת רגל מתנהלים באופן מרוכז. לכן, יש ייתרון להיעזר בעורך דין מומחה לפשיטת רגל ולרכז את ההליכים במסגרת הליך אחד, אשר אף ניתן לקבל בסיומו הפטר, במידה שהחייב עומד בקריטריונים לכך.

כמו כן, עם מתן צו כינוס לנכסי החייב בהליך פשיטת רגל, יעוכבו כל ההליכים הננקטים כנגדו במסגרת ההוצאה לפועל אך מנגד כפי שיפורט להלן יחולו עליו הגבלות במסגרת תיק פשיטת הרגל.

יתרון נוסף לכניסה להליך פשיטת רגל הינו מתן הפטר לחייב בניגוד להליכי הוצאה לפועל שם לא יקבל החייב הפטר מחובותיו אלא אם ישלם את מלוא חובו בתיק, לרבות ריביות, אגרות, שכר טרחת עו"ד מייצג וקרן החוב, או באמצעות הסדרים וולונטריים פרטניים למול נושיו.

לאור כל השיקולים המצוינים לעיל, מומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל מקצועי בהקדם, כדי להצליח להגיע לתוצאות אופטימליות.

 

ההגבלות העיקריות על חייב במועד כניסתו להליך פשיטת רגל

במסגרת כניסתכם להליך פשיטת רגל, יחולו עליכם מספר הגבלות, ועליכם לשקול זאת טרם ההחלטה להיכנס לתהליך. במסגרת הגבלות אלו ניתן למצוא:

 • עיכוב יציאה מן הארץ  (ראו: פשיטת רגל ועיכוב יציאה מן הארץ).
 • הגבלה על ניהול חשבון בנק – אפשר לבקש לנהל חשבון ביתרת זכות בלבד עם כרטיס דיירקט.
 • הגבלת אשראי – הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי.
 • הגבלות תאגידיות – איסור לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד בצורה עקיפה או ישירה.
 • הגבלת עיסוק – קבלנים, עורכי דין ומתווכים לא יוכלו לעסוק בעיסוקם במהלך הליך פשיטת הרגל.

 

פעולות שאסור לחייבים לבצע במסגרת הליך פשיטת הרגל או חדלות פירעון

לא פעם, פנו חייבים לעורך דין פשיטת רגל מאור לוי לאחר שקיבלו המלצות מעורכי דינם אשר לא היו בקיאים בתחום פשיטות הרגל אשר ייעצו להם לבצע פעולות האסורות לחייב בפשיטת רגל.

במסגרת כך, ייעצו להם לנטול הלוואות, לחתום על הסכמים שונים ועוד. הייעוץ הבעייתי הזה הוביל לביטול הליכי פשיטת הרגל שלהם ולהצגת מצג שווא כאילו החייב התנהל בחוסר תום לב, וזאת על אף שפעל על פי המלצת עורך דינו.

לאור כך, רצוי שתפנו לעורכי דין מומלצים אשר ניהלו תיקי פשיטת רגל רבים ויש להם ניסיון בתחום. זאת, כדי שלא תצאו מופסדים, על אף שהתנהגתם בתום לב.

 

דוגמאות לפעולות אסורות במסגרת פשיטת רגל

 • הסתרת מידע מהנאמן ו/או בית משפט.
 • אי הגשת דוחות במועד.
 • חתימה על התחייבויות שונות, בין אם שלו באופן אישי ובין אם של צד ג', ללא אישור מוקדם לכך מבית המשפט.
 • שימוש בשיקים בין אם שייכים לחייב ובין אם שייכים לצד ג' או בכרטיסי אשראי.
 • הברחת נכסים (ראו: "ביטול הענקה" בעבר "גריעת נכסים בהווה")
 • להעדיף נושה אחד על פני נושה אחר.

 

כלומר מי שישלם את המחיר על קבלת ייעוץ שגוי מטעם עורך דין שאיננו עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום עלול להינזק עד כדי כך שיבוטלו הליכי פשיטת הרגל שלו. לכן, שקלו היטב עם איזה עורך דין פשיטת רגל אתם מתייעצים.

 

האם הפטר בפשיטת רגל או חדלות פירעון ניתן כנגד מלוא החובות של החייב?

חייבים רבים שואלים האם בסיום הליך פשיטת הרגל הם יזכו לקבלת הפטר מכל חובותיהם, לרוב התשובה חיובית. יחד עם זאת וחשוב להכיר, כי ישנם חובות מהם לא ניתן לקבל הפטר במסגרת הליך פשיטת הרגל:

 • חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס.
 • חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור.
 • חבות לפי פסק דין מזונות, למעט מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה.

 

כמו כן, במקרים שהחלו אחר ה-15.9.2019, חוק חדלות פירעון קובע כי לא ניתן לקבל הפטר בגין:

 • תשלום עונשי של תאגיד או של יחיד.
 • חוב שנוצר במרמה או נובע מעבירת גניבה, מין או אלימות חמורה.
 • חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין.
 • חוב עבר שמקורות בחובת פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין.

 

על אף האמור, במקרים חריגים יינתן הפטר לחייב מחוב מזונות שצבר עד למועד כניסתו להליך פשיטת רגל.

 

תרומת עורכי הדין לניהול פשיטת הרגל

ישנם חייבים רבים וטובים שנקלעו למצב כלכלי עגום על לא עוול בכפם מסיבות שונות, כגון הוצאות מחייה גבוהות לעומת הכנסות נמוכות, גירושין, ירידה במצב בריאותי נפשי או פיזי, כשלים עסקיים ועוד.

להתנהלותם ועמידתם בתנאי הליך פשיטת רגל של אותם החייבים שנקלעו בתום לב למצב כלכלי קשה ועשו כל שביכולתם כדי להימנע מפשיטת רגל תהיה חשיבות מכרעת הן ביחס למועד מתן ההפטר והן ביחס לדרישה שתופנה אליהם להעשרת קופת הכינוס.

על כן, ישנה חשיבות רבה לניתוח של עורך דין פשיטת רגל בדבר המצב שהוביל לקריסתו הכלכלית של החייב ובעיקר לצורך קבלת הנחיות מתאימות להתנהלות תקינה במסגרת ההליך גם בין כתלי בית המשפט.

 

למה לבחור בעורך דין מאור לוי?

עורך דין פשיטת רגל מאור לוי, בעל ניסיון עשיר בתחום פשיטות הרגל, וזאת לנוכח היכרותו וניסיונו המעשי עם שלושת הצדדים להליך (החייב, הנושה והמנהל המיוחד):

 • מייצג חייבים בעלי תיקים מורכבים, נכסים וחובות גבוהים באופן משמעותי וכן חייבים בעלי חובות נמוכים, אשר למעט מקרים חריגים, לא יורדים מ-200,000₪.
 • מייצג חייבים בהליך פשיטת רגל גם בהליכים נקודתיים, כגון: בקשה לביטול הענקה, בקשה לביטול הליך פשיטת רגל, בקשה להגדלת צו תשלומים, בקשה למתן הפטר ועוד..
 • בא כוח זוכים, ביניהם עסקים קטנים וגדולים, עיריות וגופים מוסדיים.
 • בא כוח מנהל מיוחד/נאמן בתיקי פשיטת רגל במחוזות תל אביב והמרכז, ירושלים ובאר שבע.
 • הגשת תביעות חוב עבור נושים בניהול הליך פשיטת רגל.
 • בא כוח נאמן להכרעה בתביעות חוב של עובדי חברות שהתפרקו.
 • הגשת תביעות חוב עבור עובדי חברה לאחר שהחברה נקלעה לחדלות פירעון.

 

לאור הניסיון רב השנים שלו, עורך דין מאור לוי הפך לאחד מעורכי הדין המובילים בתחום. הוא בעל ניסיון מעשי הן בניהול התהליכים המקדימים וגם בייצוג בין כתלי בית המשפט. לאור כך, הוא ידע ללוות אתכם בכל שלב וללא צורך בהחלפת עורך דין והעברתו במהלך התהליך.

יתרה מכך, עו"ד מאור לוי מחזיק בבקיאות בכלל החוקים המלווים את התחום – בין אם בפקודה שקדמה לחוק פשיטת הרגל ובין אם בחוק עצמו. באופן זה, הליווי יעשה באופן מקצועי וללא צורך בייעוץ חיצוני.

לבסוף, נציין כי עורך דין מאור לוי ומשרדו בקיאים גם בתהליכי חדלות פירעון, כך שיש להם ראייה רחבה ומקיפה של התהליכים בכללותם. כל זאת, יאפשר לכם לדאוג לעתידכם ולעתיד משפחתכם בצורה המיטבית.

 

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני מאת עורך דין פשיטת רגל. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פשיטת רגל

בואו נדבר על פשיטת רגל, מה זה פשיטת רגל וגם

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?