לייעוץ חייגו עכשיו

פשיטת רגל לאדם פרטי – כל מה שחייב לדעת על ההליך

אדם פרטי המוגדר כחדל פירעון הוא אותו אחד שאינו יכול לשלם את החובות שלו בהתאם למועד אליו הוא התחייב או אדם ששווי ההתחייבויות שלו גבוה יותר מהשווי של הנכסים שלו. כלומר, אדם אשר הסתבך בחובות ואינו יכול להחזיר את אותם כספים אליהם הוא התחייב.

 

אדם זה אותו נגדיר בכינוי 'חייב' במאמר שלנו, יכול לפנות אל עורך דין וזאת על מנת לפתוח בהליך פשיטת רגל לאדם פרטי.

פנייה אל עורך דין המומחה בתחום דיני חדלות פירעון תאפשר לחייב לדעת האם אכן יש טעם בפתיחת הליך או שלא ואם כן, האם נדרש לפתוח את ההליך בהוצאה לפועל או בפני הממונה.

 

פשיטת רגל לאדם פרטי - כל מה שחייב לדעת על ההליך

 

חוק חדלות פירעון – היכרות עם החוק החדש

נכון לחודש ספטמבר של שנת 2019 בוטלו הוראות פקודת פשיטת הרגל (למעט במקרים בהם נפתח ההליך לפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, במקרים אלו ממשיכים הצדדים להליך להתנהל על פי פקודת פשיטת הרגל) ובמקום הוראות אלו נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018. 

בחוק זה נקבעו הוראות דין בכל הקשור להסדרת חובות של יחידים.

כיום, כל אדם פרטי או כזה המוגדר כעוסק פטור או מורשה יכול להגיש בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל לאדם פרטי או במילים אחרות בהליך חדלות פירעון לחייב יחיד.

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי

 

מדוע להגיש בקשה לפשיטת רגל?

המטרה העיקרית של כל אדם אשר מעוניין להתחיל בהליך פשיטת רגל לאדם פרטי היא לפרוע את החובות שלו באופן ישים (פריסת תשלומים המותאמת ליכולת האישית והעכשווית שלו), וזאת במטרה לשקם את מצבו הכלכלי, לפרוע את החובות לנושים ולהתחיל לבנות חיים חדשים בהיבט הכלכלי. 

 

האם אתם מוגדרים כחדלי פירעון?

אם אינכם מסוגלים לשלם את החוב או החובות אליהם התחייבתם או ששווי ההתחייבויות שלכם גבוה יותר מההכנסות או שווי הנכסים שלכם תוכלו להגיש בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל לאדם פרטי.
אדם פרטי יכול להיות חברה בע"מ של עוסק כמו: חברת ניקיון, מסעדה וכו'…

כאן חשוב לדעת שאם הסכום המינימאלי של החוב שלכם הינו 49,853 ₪ ניתן לפתוח בהליך בהוצאה לפועל ואם החוב שלכם הינו למעלה מ- 149,559 ₪ תידרשו לפתוח בהליך בפני הממונה, כלומר בבית המשפט השלום.

אם סכום החוב שלכם קטן יותר מהסכום המינימאלי כאמור, הטיפול בבקשה שלכם יעשה על ידי הרשות לאכיפה וגבייה, בפני רשם הוצאה לפועל ייעודי, כלומר רשם אשר יכול להורות על מפגש שעיקרו הסדר תשלומים עם הנושים. 

 

תהליך הגשת בקשה לפשיטת רגל

הצעד הראשון יהיה הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים לאותו גוף אשר אחראי על כל הקשור אל חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונס הנכסים רשמי – הממונה).

הממונה יבחן את הבקשה וכל המסמכים המסופחים לבקשה ויחליט האם הבקשה עומדת בתנאים הנדרשים או לא.

הוא יעביר את החלטתו לערכאה המתאימה ותתקבל החלטה האם להיעתר לבקשת החייב או לא.

באם התשובה תהיינה חיובית, הממונה יחליט למנות נאמן אשר יהיה אחראי על היישום של הליך פשיטת רגל לאדם פרטי. הנאמן תמיד יהיה כפוף להנחיות ולהוראות של הממונה.

המטרה העיקרית של הנאמן תהיה לבחון את מצבו הכלכלי של החייב ולהגיש חוות דעת המציגה את כל הממצאים שלו, להמליץ בהתאם על צו שיקום כלכלי לאדם החייב ולפעול למטרת יישום צו זה ובמידה ובית המשפט ייעתר להמלצות הנאמן ויחליט על צו לשיקום כלכלי לחייב, הנאמן יהיה אחראי על יישומו.

 

צו פתיחת הליכים – מה זה אומר מבחינת החייב?

צו פתיחת הליכים יוביל לכך שכל ההליכים שננקטו כנגד החייב בתיק ההוצאה לפועל של החייב יוקפאו, עיקולים שלא מומשו יבוטלו וכן כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת ההוצאה לפועל.

ביטול ההכרזה שאותו אדם פרטי הוגדר כחייב מוגבל באמצעים ועיכוב גביית כספים בתיקי ההוצאה לפועל.

במקום ההליכים שבהם הוגבל החייב בהוצאה לפועל, יוחלט על יישום הגבלות חדשות בתיק פשיטת הרגל (חדלות הפירעון), הגבלות כמו למשל ביטול של חשבון או חשבונות בנק, עיכוב של יציאה מישראל ועוד.

 

מה נדרש מהחייב?

  • עמידה בקריטריונים – להיות אדם פרטי/עוסק מורשה/עוסק פטור עם חוב גדול יותר מ – 50,000 ₪.
  • הגשת בקשה – להגיש בקשה (ברוב המקרים הגשת הבקשה תיעשה על ידי עורך הדין של החייב), למתן צו פתיחת הליכים.
  • עמידה בהגבלות – לעמוד בפני כל התנאים וההגבלות החדשות המוטלות על החייב בעת פתיחת תיק חדלות הפירעון.
  • עמידה בכל דרישות הנאמן – ברגע בו תקבלו צו לפתיחת הליך פשיטת רגל לאדם פרטי יפנה אליכם הנאמן ויתאם איתכם מועד ל"בירור" (בעבר חקירה). בפגישה זו הנאמן יברר מה מצבכם הכלכלי, המשפחתי, נסיבות הסתבכותכם הכלכלית וסך הזכויות שלכם בחב' הביטוח השונות נכון לאותו מועד וב-7 השנים שקדמו לבקשתכם. בנוסף, חובה עליכם להגיש לנאמן דו"ח מדי חודשיים המשקף את מלוא ההכנסות וההוצאות שלכם ולעמוד בצו תשלומים קבוע שנקבע בהתאמה ליכולת הכלכלית שלכם.
  • עמידה בצו השיקום הכלכלי המורה על תשלום חודשי עד סיום החובות והגשת כל הדו"חות והמסמכים הנדרשים.

 

חשוב שתדעו – הליך פשיטת רגל לאדם פרטי

  • חשוב לדעת שתוכלו לפתוח חשבון בנק אחד שתמיד יהיה ביתרה חיובית וללא פנקסי צ'קים (בנסיבות מסוימות ניתן אף לבקש לעשות שימוש בפנקס שיקים, לדוגמא: לשם תשלום דמי שכירות), אשראי וכרטיסי אשראי. תוכלו לחתום על הוראת קבע לחיוב החשבון שלכם ולהשתמש בכרטיס דיירקט.
  • חשוב שתדעו עד 11 חודשים מרגע הצו לפתיחת הליכים הממונה יגיש תכנית לשיקום כלכלי או ימליץ על הפטר לאלתר. 12 חודשים סה"כ מרגע קבלת הצו ופתיחת הליך פשיטת רגל לאדם פרטי, בית המשפט יכנס דיון בו ישתתפו הנאמן, החייב ונציגים נוספים וידון בחוות הדעת של הנאמן ובהמלצת הממונה ויחליט על צו לשיקום כלכלי.
  • חשוב שתהיו מודעים לכך שעם סיום צו התשלומים שייקבע לכם בתכנית הפירעון יינתן לכם צו הפטר אשר יפטור אתכם מהחובות שלכם (מלבד חוב מזונות וחבו שנוצר בעקבות מעשים פליליים). בסופו של תהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי או במילים אחרות הליך פשיטת רגל לאדם פרטי, באם עמדתם בכל הדרישות ימחקו כל החובות שלכם ותוכלו לפתוח דף חדש בחייכם הכלכליים והתעסוקתיים. 
  • חשוב שתהיו מודעים לכך שהליך פשיטת רגל לאדם פרטי יכול להימשך כשלוש עד ארבע שנים עד קבלת ההפטר.

לסיכום, הליך פשיטת רגל הינו הליך מורכב, רגיש וכזה המחייב ידע משפטי בתחום דיני חדלות פירעון וניסיון בתחום. אם גם אתם נקלעתם לקשיים כלכליים ומעוניינים להתחיל בהליך פשיטת רגל שיעזור לכם לפרוע את החובות שלכם ובהתאם להתחיל את חייכם הכלכליים מחדש.

עורך דין מאור לוי, עורך דין המלווה בהליך פשיטת רגל לאדם פרטי והעוסק בתחום חדלות הפירעון, ישמח לייעץ וללוות אתכם בתהליך תוך מקסום הסיכויים שלכם להצלחה.   

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות.

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פשיטת רגל

בואו נדבר על פשיטת רגל, מה זה פשיטת רגל וגם

מחיקת חובות

מהו הליך מחיקת חובות: הליך מחיקת חובות הינו סלנג חדש

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?