לייעוץ חייגו עכשיו

בקשה להסדר נושים ובקשה להפחתת צו תשלומים חודשי

במאמר זה נפרט במעט על הגשת בקשה להסדר נושים וכן באפשרות החייבים המצויים כבר בהליך חדלות פירעון להגיש בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי.

 

בשנת 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון באמצעותו ניתנת האפשרות וההזדמנות לכל בעל חוב יחיד לשקם את חייו הכלכליים וזאת תוך הסדרת חובותיו אל מול הנושים. 

חוק זה נועד בין היתר לצורך הסרת המגבלות אשר הוטלו על פושטי רגל עד למועד כניסת החוק, כאשר פשיטת הרגל היוותה את הצעד הנדרש מכל אדם שהגיע למצב של חדלות פירעון בנוגע לחובותיו הצבורים במקרים בהם סך כל חובותיו והתחייבויותיו הכספיות עולים על שווי נכסיו. 

יחד עם זאת, חשוב לציין שנגד אדם יחיד הנכנס להליך חדלות פירעון, מתקיימות מגבלות שונות לאורך כל התקופה בה הוא נדרש לקיים את תנאי ההליך (הגשת דוחות חודשיים מגובים באסמכתאות ביחס להוצאות והכנסות התא המשפחתי של היחיד וכן ביצוע תשלום צו התשלומים החודשי שקבע לו הממונה) עד למועד קבלת הפטר מחובותיו, כאשר בין יתר המגבלות החלות על היחיד נכללות ההגבלות הבאות: איסור יציאה מהארץ, איסור שימוש בכרטיסי אשראי, איסור הפעלת עסק ו/או קבלת בעלות על בית עסק ואיסור התנהלות כלכלית באמצעות שיקים. 

 

בקשה להסדר נושים ובקשה להפחתת צו תשלומים חודשי

 

בקשה להסדר נושים במסגרת הליך חדלות פירעון – מה חשוב לדעת? 

בקשה להסדר נושים הוא תהליך במסגרתו החייב היחיד מגיע להסדר פשרה מול נושיו וזאת תוך הפחתה משמעותית של החוב הנזקף לחובתו. במסגרת הגשת בקשה להסדר נושים, החייב מבקש למעשה להסדיר את חובותיו מול הנושים באמצעות תשלום של אחוז כזה או אחר מסך החובות שהצטברו כנגדו. הגשת בקשה להסדר נושים מוגשת לבית משפט השלום או ללשכת ההוצאה לפועל (תלוי בגובה החוב שצבר היחיד לנושים השונים) באמצעות עורך דין המייצג את החייב היחיד, כאשר אין הגבלה ביחס להצעת התשלום אותו מבקש היחיד להציע לנושיו וזאת בניגוד לעבר אזי נדרש החייב להציע לנושיו סך שלא יפחת מ-30% מנשייתו.

הצעת ההסדר מועברת על ידי מנהל הסדר החוב לידי הנושים הנדרשים להגיש תביעת חוב, ולדון בבקשה. בשלב זה, עורך הדין המייצג את החייב, רשאי לנהל משא ומתן אל מול הנושים בנוגע לגובה התשלום ואופן התשלום ובמקרים בהם הצדדים מגיעים לעמק השווה ביניהם, בית המשפט מורה על צו להסדר נושים ומכאן ואילך החייב נדרש לעמוד בתנאי ההסדר שנקבע לגביו. חשוב לציין שהגשת בקשה להסדר נושים יכולה להיעשות באופן עצמאי על ידי החייב, אך קבלת ייעוץ משפטי וליווי התהליך באמצעות עורך דין העוסק ומתמחה בנושא יכולה להטיב עם החייב ובאמצעותו תוגש בקשה להסדר נושים באופן אופטימאלי מבחינתו. 

 

הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי – מה חשוב לדעת? 

אי עמידה בתשלום חודשי על פי צו הסדר נושים, עלול להוביל לביטול ההסדר שנערך מול הנושים. כפועל יוצא מכך, בכל אותם מקרים בהם החייב אינו יכול לעמוד בתשלום החודשי שנקבע לגביו בהסדר, הוא רשאי להפנות בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי ולהגישה לבית המשפט ו/או ללשכות ההוצאה לפועל במקרים בהם התיק בעניינו מתנהל דרכן. כל בקשה המוגשת לבית המשפט או לשכות ההוצאה לפעול בעניין הפחתת צו תשלומים חודשי,  חייבת לכלול בתוכה מסמכים רלוונטיים היכולים להעיד על מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות הכלכליות אשר הובילו אותו להגיש את הבקשה.

בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי

הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי, וזאת בדומה להגשת בקשה להסדר נושים, מומלץ שתעשה באמצעות עורך דין העוסק ומתמחה בהליכי חדלות פירעון וזאת על מנת למצות את כל האפשרויות החוקתיות העומדות לרשות החייב במקרים אלו. 

בשלב זה, חשוב לציין את העובדה שבמסגרת הסדר הנושים עליו חתום החייב, הוא נדרש לשלם תשלום חודשי קבוע או תשלום חד פעמי עד למועד סילוק החוב על פי ההסכם ו/או עד למועד קבלת הפטר מחובותיו. הסכום החודשי או הכללי אליו התחייב החייב במסגרת בקשה להסדר נושים, מבוסס בין היתר על הכנסתו החודשית של החייב, ולכן, הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי, חייבת לכלול בתוכה פירוט על הכנסותיו החודשיות של החייב במידה והם השתנו לאורך התקופה במהלכה הוא שילם את חובו בהתאם לתנאי ההסדר שנקבעו לגביו. 

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט ו/או רשם ההוצאה לפועל, בוחנים את בקשתו של החייב בהתאם לנסיבות אותן הוא ציין במסמכים הנלווים לטופס הבקשה. מכיוון שכל בקשה נבחנת לגופה בהתאם לנסיבות הגשת הבקשה, בית המשפט ו/או רשם הוצאה לפועל, רשאים לקבל כל החלטה ואף לדחות את הבקשה. חשוב לציין שדחיית הבקשה ברוב המקרים מתקבלת בטענה שהבקשה אינה מנומקת דיה או אינה מכילה את המסמכים הרלוונטיים היכולים להעיד על נסיבות הגשת הבקשה, ולכן, קבלת ייעוץ משפטי עוד טרם הגשת הבקשה, יכולה לסייע לכם בנושא. 

מעוניינים בהגשת בקשה להסדר נושים, הגשת בקשה להפחתת צו תשלומים חודשי וליווי צמוד לאורך כל ההליך בתחום חדלות הפירעון? עו"ד מאור לוי, בעל מוניטין מוצלח אשר נבנה על ידי לקוחותיו המרוצים ובעל ניסיון רב בתחום, ישמח לעזור גם לכם להגיע לתוצאות האופטימליות בכל הקשור אל הסדר נושים ובקשה להפחתת צו תשלומים חודשי. בהצלחה!

אין במאמרים המפורטים באתר זה ו/או במידע שנמסר בו כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי והקורא נותן הסכמתו כי איננו מסתמך על המידע המופיע באתר זה בכל צורה שהיא וידוע לו כי מומלץ לו לפנות לייעוץ משפטי אישי ההולם והמתאים לנסיבותיו האישיות והקונקרטיות.

כל פעולה שתעשה על פי המידע המוצג באתר זה הינה באחריות הקורא בלבד ולא יהא בכך כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הקורא לבין עו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין ועו"ד מאור לוי ו/או מי מטעמו אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג באתר.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?