לייעוץ חייגו עכשיו

פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון

בשנת 2019 הציגה מדינת ישראל חקיקה חדשה הנוגעת גם להליך פירוק חברות, המכונה חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. חוק זה חל על חייבים בודדים, עסקים קטנים ותאגידים (חברות בערבון מוגבל) והוא חל רק על הליך פשיטת רגל או הליכי פירוק שנפתחו בתאריך 15 בספטמבר 2019 או לאחריו.

במדריך זה נסביר על פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון החדש, נתווה את התנאים בהם ניתן ליזום פירוק חברה ועל ידי, מי ונתאר את השלבים הכרוכים בהליך פירוק החברה כפי שמתווה החקיקה הנוכחית.

 

פירוק חברה פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון החדש

על פי החוק החדש, הליכי חדלות פירעון לחברות נפתחים בהערכת מצבה הפיננסי של החברה. הערכה זו מאפשרת לבית המשפט לקבוע את עתידה של החברה וכיצד להתמודד עם מצבה הפיננסי, בין אם באמצעות הליכי שיקום והבראה ובין אם באמצעות הליך לפירוק החברה.

המונח "פשיטת רגל של חברה" משמש לעתים קרובות בצורה לא מדויקת לתיאור תהליך פירוק חברה. חשוב להבין כי פשיטת רגל מתרחשת כאשר אדם פרטי או בעל עסק עצמאי מסוג עוסק פטור או מורשה, חווה הפסדים כה משמעותיים וצובר כל כך הרבה חובות, עד שהוא מאבד את יכולת התפקוד הכלכלי שלו.

מאידך גיסא, המונח "פירוק חברה" מתייחס לתהליך של פירוק חברה בע"מ וחלוקת נכסיה לנושים. זה עשוי להתרחש במקרה של תאגיד שנקלע להפסדים משמעותיים או שיש לה התחייבויות העולות על סך נכסיה והכנסותיה החזויות בזמן מסוים. בנסיבות אלו, החברה עשויה לעמוד בפני בעיית תזרים מזומנים ואף חברות רווחיות שייתקלו בקשיים אלו באופן זמני, עשויות להיות כפופות לפירוק בהתאם לכך.

 

באילו נסיבות ניתן לפרק חברה ומי יכול ליזום זאת?

כאמור, גם חברה רווחית לכאורה עלולה להגיע להליכי פירוק בגלל חדלות פירעון. חברה עשויה להתפרק אם אין לה הון חוזר מספיק להמשך פעילותה. במקרים רבים, תאגידים הופכים לחדלי פירעון ואינם יכולים לעמוד בתשלום חובותיהם לספקים עקב מחסור בהון חוזר. הדבר עלול להוביל למצב מצער של פירוק החברה, ביוזמת החברה עצמה, ביוזמת מי מנושיה או ביוזמת היועץ המשפטי לממשלה.

 

ההצדקה להגשת בקשת פירוק לחברה

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי במתכונתו העדכנית, נקבע על מנת לספק גישה אחידה לטיפול בהליכי חדלות הפירעון וההבראה הכלכלית של יחידים ותאגידים בישראל. הדבר מאפשר לבית המשפט לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר עבור החברה, בין אם מדובר בפירוק ובין אם בשיקום כלכלי, ללא קשר לאופן שבו פתח המבקש את הליכי חדלות הפירעון.

גישה מערכתית זו שמה לה למטרה לסייע לחברות בעלות פוטנציאל התאוששות להמשיך בפעילות ולשמור על משרות לעובדיהן.

 

כיצד מתנהל תהליך פירוק חברות לפי החקיקה הנוכחית?

הליכי פירוק חברה לפי החקיקה החדשה מתחילים בהגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליך חדלות פרעון מול התאגיד ומסתיים בפירוקו או בהבראתו הפיננסית. זאת בשונה מהשיטה הקודמת, לפני רפורמת 2019, שבה הליכי שיקום ופירוק תאגידים חדלי פירעון טופלו כמסלולים נפרדים לפי הוראות חקיקה שונות.

 

מי יכול להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פרעון לחברה בע"מ?

כפי שציינו קודם, סעיף 6 לחוק חדלות פירעון, קובע כי ישנם שלושה גורמים שיכולים להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי לפתיחת הליכי פירוק כנגד חברה:

  1. התאגיד עצמו
  2. נושי התאגיד
  3. היועמ"ש

 

הגשת בקשה מטעם התאגיד עצמו

החברה רשאית לפתוח בהליכי פירוק אם היא עומדת בקריטריונים הבאים:

  • החברה חדלת פירעון או נמצאת במצב כלכלי רעוע בו צו שיקום פיננסי עשוי לסייע במניעת חדלות פירעון.
  • סך החוב של החברה עולה על 25,000 ₪.

 

הגשת בקשה לפירוק תאגיד ביוזמת נושי התאגיד

לנושי חברה בע"מ הזכות להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון, אם אין ביכולתו של התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות כלפיהם.

לפי סעיף 9 לחוק חדלות פירעון, אם החוב לא הגיע למועד פירעונו, רשאי הנושה להגיש בקשה להליכי פירוק רק אם יש ביכולתו להוכיח שהחברה מנסה להונות את נושיה, להסתיר נכסים או להעלים נכסים וכי לא תוכל לפרוע את חובותיה בעתיד במידה ומועד הפירעון ייקבע לחצי שנה ממועד הבקשה. הנושה רשאי גם לציין בבקשה האם הוא ממליץ על פירוק התאגיד או על שיקומו.

 

הגשת בקשת פירוק לתאגיד ביוזמת היועמ"ש

גם היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פרעון לתאגיד אם יש עניין לציבור בנושא. במקרה זה יחולו אותן ההוראות בחוק שחלות על הגשת בקשה של נושה לפירוק חברה או הליכי שיקום פיננסי.

 

פירוק חברה בצו בית משפט

כאשר פירוק חברה נעשה בעקבות בקשה לפירוק תאגיד שהוגשה להכרעת בית המשפט ביוזמת נושי החברה, מטעם בעלי המניות בה או בידי עובדיה, עורך דין פשיטת רגל, יכול לספק שירותי תמיכה משפטית לתאגידים ולבעלי המניות המעורבים בהליכי הפירוק ומבקשים לערער על הבקשה, וכן עבור נושים המעוניינים להגדיל את סיכויי תביעתם להתקבל ולשפר את סיכוייהם לגבות את חובם.

 

מהו הליך פירוק חברה מרצון?

הליך פירוק חברה מרצון מתרחש כאשר חברה מגישה מרצון בקשה לפירוק ולהסרת רישומה ממרשם החברות. קבלת סיוע משפטי מקצועי מעורך דין פירוק תאגידים יכולה לסייע להבטיח שהתהליך יתבצע בצורה יעילה ומהירה ככל האפשר, תוך מינימום בירוקרטיה.

 

כיצד מתנהל פירוק חברה מרצון בהליך מזורז?

חוק החברות מתיר לחברה בע"מ העוברת פירוק מרצון להניע את התהליך בהליך מזורז שאינו מצריך מעורבות של בית המשפט. במקום זאת, החברה מגישה בקשה לרשם התאגידים. עם השלמת הליך פירוק מרצון מזורז (או הליך פירוק רגיל), יפורק התאגיד ותיק ההוצאה לפועל נגדו ייסגר, כך שלתאגיד לא יהיו עוד זכויות או חובות.

 

הדרך הנכונה והנבונה לגשת אל הליכי פירוק חברה לפי חוק חדלות פירעון – סיכום

עורך דין חדלות פירעון המתמחה בפירוק חברות, יכול להעניק לבעלי החברה, בעלי מניותיה והנושים שלה, סיוע משפטי במגוון תרחישים שונים הנסובים סביב פירוק חברה או סגירתה. עיקר תפקידו יהיה לסייע בניהול ההליך ביעילות, מהירות ובהתאם לחוק כדי שלא ישארו קצוות פתוחים.

למידע נוסף על פירוק חברות ואופי הסיוע המשפטי שניתן לקבל בתהליך – פנו בהקדם למשרד עו"ד מאור לוי, באמצעות הטופס להלן או בטלפון: 09-886-5554.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
שלום
היי,
שמי מאור לוי,
יש לי ניסיון מוכח בייצוג לקוחות במצבים מורכבים של חובות, עיקולים, חדלות פירעון, נדל"ן ועוד.
אני כאן כדי להקשיב לך ולעזור לך למצוא את הדרך הנכונה עבורך.