לייעוץ חייגו עכשיו

חדלות פירעון חברה בעמ 

הליך חדלות פירעון חברה בעמ הוא הליך דומה לפשיטת רגל של יחיד, אך כמובן שישנם גם הבדלים רבים באופן שבו ההליך מתנהל ואפילו במטרתו.

חברה בפשיטת רגל זקוקה כמובן לשירותיו של עורך דין פירוק חברה על מנת לטפל בכל ההליכים. עורכי דין חדלות פירעון מכירים היטב את הנושא, אך כדאי להבין בגדול את הנקודות המרכזיות; וזה מה שאנו מבקשים להסביר במאמר זה.

חברה בפשיטת רגל

חדלות פירעון חברה בעמ

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (החוק החדש) תקף גם לגבי תאגידים. אך החוק כולל פרק נפרד המגדיר כיצד מתנהלים הליכי חדלות פירעון של חברה.

הבדל מהותי הוא מטרת ההליך. כאשר אנו עוסקים במקרה של אדם יחיד, שיקומו הכלכלי של החייב הוא תמיד המטרה של ההליך.

אך כאשר מדובר בחברה, יש לנו שני אפשרויות העומדות על הפרק. האפשרות הראשונה היא לסיים את הפעילות, לפרק את החברה ולממש את נכסיה. אך ישנה גם אפשרות נוספת שבאה בחשבון, והיא להביא לשיקומה הכלכלי של החברה. כלומר להיכנס לתהליך הבראה שיאפשר לחברה לפעול. ובהתחשב שסגירת החברה עשויה לפגוע בעובדים רבים, לפעמים ישנו עניין ציבורי בשיקום החברה.

ההחלטה האם לפרק את החברה או לנסות לשקמה נתונה לבית המשפט, אשר פועל בדרך כלל לפי המלצותיו של הנאמן.

חדלות פירעון חברה בעמ

כמו במקרה של יחיד, גם בחדלות פירעון של תאגיד ישנם תנאים בסיסיים לפתיחת הליכים. וגם כאן ישנה אפשרות להגיש את הבקשה על ידי בעלי החברה היוזמים את המהלך, או הנושים עצמם.

התנאי הראשון הוא השאלה האם החוק הישראלי חל על התאגיד. אם החברה רשומה בישראל, אז בוודאי שהחוק הישראלי חל על החברה. אך גם כאשר מדובר בחברה זרה המנהלת עסקים בישראל או מחזיקה בנכסים בישראל, החוק חל עליה.

התנאי השני הוא מצבה הכספי של החברה, היא חייבת להיות חדלות פירעון על פי אחד משני המבחנים: מבחן תזרימי או מבחן מאזני.

מבחן מאזני מנתח מהם סך ההתחייבויות של התאגיד אל מול סך הנכסים. ואילו מבחן תזרימי שואל האם החברה יכולה לפרוע את החובות שהגיע זמן הפירעון, או החובות העתידיים.

התנאי השלישי הוא סכום החוב. על פי הצו קניתן לעשות זאת רק כאשר סך חובות החברה עולה על 27,771.21 שקלים.

עו"ד פירוק חברה

הגשת הבקשה על ידי הנושים

הערה חשובה לגבי נושים – לא אחת הליכי חדלות פירעון חברה בעמ הם יוזמה של הנושים המודאגים כי לא יקבלו את כספם. החוק מבין כי הנושים אינם יכולים לדעת את מצבה הכלכלי של החברה, ולכן קבע כללים לפיהם החברה היא בחזקת חדלות פירעון. אחד מהתנאים הבאים חייב להתקיים:

  1. סכום החוב עולה על 83,313 ש“ח. והנושה ציין בדרישת החוב כי אם החוב לא ישולם במועד הנקוב, בכוונתו להגיש בקשה לפתיחת הליכים. ואם חלפו 30 יום מהמועד, והחוב לא שולם – ניתן להגיש את הבקשה.
  2. במקרה שבו כבר מונה כונס נכסים למרבית נכסי החברה או לכולם.
  3. כאשר בידי הנושה פסק דין כספי על סכום שעולה על  83,313.65 שקלים חדשים ופסק הדין לא קוים בתוך 30 ימים ממועד המצאתו לתאגיד או ממועד אחר שנקבע בפסק הדין. אם עסק הדין קוים בחלקו, אך יתרת החוב עדיין גבוהה מ 83,313.65, ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכים. במקרה וזהו פסק דין של בית הדין לעבודה, ניתן להגיש בקשה בתנאים זהים כאשר הסכום עולה על 11,108.48 שקלים.

כמו תמיד אנו מזכירים כי מוטב להתייעץ עם עורך דין פירוק חברה ולקבל ייעוץ אישי.

הליך חדלות פירעון לחברה  – שלבי ההליך

  1. הגשת בקשה לפתיחת הליכים – הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי. מגיש הבקשה מתבקש לציין את העדפתו לגבי עתיד החברה. אם ברצונו להציע שיקום, עליו לצרף מתווה לשיקום החברה (מתווה ראשוני יספיק).
  2. דיון בבית המשפט – בית המשפט ידון בנושא, כאשר השאלה המרכזית היא האם מתקיימים התנאים הקבועים בחוק לצורך פתיחת הליך חדלות פירעון חברה בעמ. במידה והתנאים מתקיימים ניתן הצו.
  3. מתו הצו – בעת מתן הצו בית המשפט צריך להחליט על פירוק או שיקום. יש כאן מערכת של שיקולים, כמו למשל האם ישנו סיכוי סביר לשיקום החברה. בכל החלטה שיקבל בית המשפט ימונה נאמן המלווה את התהליך.

חברה בפשיטת רגל

עורך דין פירוק חברה

חברה בפשיטת רגל היא תמיד עניין מורכב, וכמובן לא נכנסנו לכל ההיבטים של העניין. למרות הדמיון לפשיטת רגל של יחיד, מדובר כאן בהליך שונה ומורכב יותר. ולכן חשוב לעשות אותו באמצעות עורך דין פירוק חברה בעל ניסיון.

משרד עורכי דין מאור לוי מביא איתו ניסיון רב בתחום דיני חברות וחדלות פירעון. הליך פירוק חברה הוא הליך משפטי ממושך ומורכב, ויש לעשות אותו באמצעות עורך דין לפירוק חברות.

עורך דין חדלות פירעון מאור לוי מעניק שירות לחברות בפשיטת רגל, כמו גם הליכי חדלות פירעון ליחיד, הסדרי חובות מול הבנקים ועוד.

מצאו אותנו על המפה. 

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?