לייעוץ חייגו עכשיו

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?

חדלות פירעון היא הליך משפטי הקיים בישראל ומאפשר ליחידים ותאגידים לסלק את חובותיהם ולהחזיר את היציבות הפיננסית בצורה יעילה יותר ופחות מרתיעה לחייהם, בהשוואה להליכי פשיטת רגל שהיו נהוגים בעבר.

בסקירה הבאה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון לחייב יחיד, מהם קריטריוני הזכאות, כיצד נמחקים חובות באמצעות ההליך וכל המידע החיוני שיש לזכור לפני הגשת בקשת חדלות פירעון. אם אתם שוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליכים – זהו ללא ספק, המאמר עבורכם.

 

לפני שמבינים איך מגישים בקשה לחדלות פירעון – חשוב להבין באילו מצבים זה רלוונטי

במקרה שחייבים אינם מסוגלים לפרוע את כל חובותיהם, או אפילו אם הם יכולים לעשות זאת רק על ידי עצירת מאמצי הגבייה נגדם, עומדת בפניהם האפשרות לפתוח בהליכי חדלות פירעון, כמתווה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי משנת 2018.

לשון החוק החדש משקפת את ההכרה בכך שהחברה בישראל אינה מרוויחה מכך שיש בה חייבים שנתקעו במאבקים משפטיים אינסופיים. במקום זאת, החוק החדש נותן להם דרך לשיקום, בתנאי שהם פועלים בתום לב במהלך התהליך. הליך חדלות פירעון המעודכן, מהווה שיפור משמעותי בהשוואה להליך פשיטת הרגל הישן, שכן הוא הליך קצוב בזמן המציע אפשרות לחייבים להשתחרר מכל חובותיהם או רובם עם השלמתו.

 

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון לחייב יחיד – שלב אחר שלב

הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מעבירה את החייב דרך מספר שלבים עיקריים, שכדאי להיות ערוכים לקראתם, והם:

 

שלב מס' 1 – בדיקת עמידת החייב בתנאים המזכים לפתיחת הבקשה

בשלב הראשון ולפני שניגשים למילוי הטפסים הרלוונטיים להגשת הבקשה, על החייב להבין האם הוא זכאי בכלל למחיקת חובות באמצעות הליכי חדלות פירעון. חוק חדלות הפירעון החדש במדינת ישראל מעניק לאזרחים תהליך אפקטיבי למחיקת חובות ושיקום כלכלי, אך המדינה קבעה רף חוב מינימלי לזכאות לכניסה להליכים וכן מסלולים נפרדים לשני תרחישים:

 • טיפול בחייבים עם סכום חובות כולל העולה על 161,236 ₪ (נכון לשנת 2023)
 • טיפול בחייבים עם סכום חובות כולל הנמוך מ- 161,236 ₪ אך עולה על 53,745 ₪ (נכון לשנת 2023).

 

שימו לב כי סכומים אלו מדויקים נכון למועד כתיבת שורות אלו, אך הם נתונים לשינוי מדי שנה ולכן חשוב להתעדכן.

 

שלב מס' 2 – זיהוי הגורם הרלוונטי לטיפול בבקשה

 • במקרים של חוב גבוה (מעל 161,236 ₪ כאמור לעיל) – הבקשה לפתיחת הליכים יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או נושיו, ובמקרים מסוימים, עשויה ליזום אותם המדינה, המיוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה לצורך זה. את הבקשה יש להגיש לממונה חדלות הפירעון במשרד המשפטים, שידוע היה בעבר בתור הכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי). ניתן להגיש את הבקשה כאשר החוב חורג מרף 161,236 ₪ והחייב אינו מסוגל לפרוע את החובות או לא יוכל לעשות זאת מבלי להפסיק את פעולות הגבייה שננקטות נגדו.
 • במקרים של חוב נמוך (בין 53,745 ל- 161,236 ₪ כאמור) – התהליך דומה, אלא שאת הבקשה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל במקום לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

שלב מס' 3 – מילוי טופס הבקשה וצירוף מסמכים רלוונטיים

כאשר מוגשת הבקשה על ידי החייב, עליו לצרף לבקשה תצהיר המפרט את העובדות התומכות בבקשה ודו"ח מקיף הכולל את הפרטים הבאים הקשורים בהתחייבויותיו:

 • זהות הנושים שלו
 • היקף החובות שנצברו כלפי כל אחד מהנושים
 • פרטי חשבונות בנק בשמו של החייב
 • הערבויות שניתנו על ידי החייב
 • הליכי הגבייה שנפתחו נגד החייב
 • מידע על ההכנסות וההוצאות של החייב
 • מידע על העיסוק של החייב
 • מידע פיננסי של בן / בת הזוג של החייב
 • כתב ויתור על סודיות לצורך הבירורים שיבצע הממונה
 • מידע פרוצדורלי נוסף

 

במידה ונושה הוא שמגיש את הבקשה, עליו להוכיח כי החייב פועל מתוך כוונה להונות את נושיו, להסתיר את נכסיו כדי להימנע מתשלום, או לספק ראיות לכך שישנם סימנים לכך שהחייב אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויות התשלום שלו.

 

שלב מס' 4 – מתן צו לפתיחת הליכים

בהמשך להגשת בקשה לחדלות פירעון, אם ייקבע כי אין ביכולתו של החייב לפרוע את חובותיו לנושיו, ייתן הממונה צו לפתיחת הליכים תוך 30 יום מהגשת הבקשה. צו זה יפורסם בפומבי בהתאם לסעיף 74 לתקנות חדלות הפירעון לצד פרטי החייב שיפורסמו באתר משרד המשפטים והודעות שיישלחו לכל הנושים הידועים בנושא זה.

 

שלב מס' 5 – תקופת הביניים

עם מתן הצו לפתיחת הליכים, תחל תקופת הביניים. בתקופה זו יידרש החייב לשלם סכום חודשי מינימלי לקופת הנשיה, כאשר בד בבד – יינקטו אמצעים למניעת הסתרת נכסים מצדו ומניעת מצב בו הוא מחמיר את מצוקתו הכלכלית. כמו כן, בתקופה זו יוקפאו כל פעולות האכיפה ולא יפתחו הליכים משפטיים נגד החייב.

כמו כן ימונה נאמן לניהול נכסי החייב. אחריותו של הנאמן היא לתעד את כל רכושו של החייב, לטפל בתביעות הנושים כלפי החייב ולדאוג לביצוע התשלומים מצד החייב, על פי צו התשלומים הזמני.

בתקופת הביניים, הנאמן יפעל גם לפיתוח תכנית שתמקסם את פירעון חובות החייב תוך התחשבות באפשרות של שיקומו בסופו של תהליך, וביכולת התשלום הריאלית של החייב. תקופה זו תימשך עד 11 חודשים במקרה של הליכי חדלות פירעון בחוב גבוה ועד 9 חודשים בהליכי חדלות פירעון עם חוב נמוך.

 

שלב מס' 6 – קביעת תכנית תשלומים ומתן צו שיקום כלכלי לחייב

בתום תקופת הביניים, הנאמן ימסור לבית המשפט דוח עם הערכת מצבו של החייב, לרבות הצעה לצו תשלומים (במקרים נדירים ניתן לקבל הפטר לאלתר לחייב שעמד בתנאים מחמירים מאוד) שהחייב יידרש לעמוד בו מול נושיו. עם הגשתה של ההצעה ובמידה והיא תתקבל ללא התנגדות מצד גורמים כלשהם, ייקבע לחייב צו תשלומים באורך של שלוש שנים לכל היותר (ניתן להעניק הארכה של שנתיים נוספות במידת הצורך).

 

שלב מס' 7 – קבלת הפטר

עם השלמת צו התשלומים, אם יתבצעו התשלומים כנדרש, החייב יקבל פטור מיתרת חובותיו. בדרך כלל, חלק ניכר מהחובות נמחק בסוף התהליך, ולעיתים מגיע עד ל- 70% עד 90%. מסך החוב, כאשר ההליך מתבצע כהלכה.

 

לסיכום – איך מגישים בקשה לחדלות פירעון בצורה נכונה

התמודדות עם חדלות פירעון עלולה להיות חוויה מאתגרת, מבלבלת ובעלת משקל רגשי כבד, במיוחד עבור חייבים אשר מתמודדים עם קשיים כלכליים יומיומיים ומתמודדים במקביל לכך עם מאמצי גבייה כנגדם ובירוקרטיה נרחבת.

לכן, חיוני לחייבים, כמו גם לבני זוגם ולמשפחותיהם, לקבל גישה לסיוע משפטי מקצועי, מגורם אמין ומהימן שיוכל להדריך אותם בכל ההיבטים של חדלות פירעון והתאוששות פיננסית מהמשבר אליו נקלעו – מתחילתו של התהליך ועד סופו.

אם אינכם בטוחים לגבי זכאותכם לפתוח בהליכים או לקבל הפטר מחובותיכם, חוששים מההשלכות האישיות שעלולות לנבוע מכניסה לתהליך, או זקוקים לסיוע וייעוץ מקצועי במהלך מילוי הבקשה והגשתה, פנו למשרד עורכי דין מאוד לוי כבר היום, לקבלת ייעוץ אישי, הכוונה ותמיכה מקצועית בתהליך.

משרד עו"ד מאור לוי מתהדר בניסיון רב בליווי משפטי של חייבים ונושים בהליכי חדלות פירעון, על כל שלביהם. משרדנו בוחן כל מקרה בעיון על פי נסיבותיו על מנת לגבש פתרונות יצירתיים ומועילים עבור לקוחותינו ולפתח אסטרטגיה מותאמת אישית לנסיבות האישיות של כל לקוח ולקוחה. נשמח לפעול כך גם למענכם.

שוקלים להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון ולא בטוחים אם זה הצעד הנכון עבורכם? זה הזמן להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון מאור לוי ולהכיר את מכלול ההשלכות של פתיחת הליכים לצד אפשרויות נוספות ליציאה מחובות שעשויות להיות זמינות עבורכם. לייעוץ פרטני ודיסקרטי – פנו כעת למשרדנו באמצעות האתר או בטלפון: 077-8037921.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?